Kontakt

Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Biurze Projektu: 

Urząd Gminy Ustka

ul.Dunina 24,

76 - 270 Ustka pok. 109

tel. 059 815 24 53

e-mail:info@gminaustka.eu

Biuro projektu czynne jest w godzinach od 9:00 do 14:00, z tym że w dniach 06.11.2014, 12.11.2014, 18.11.2014, 20.11.2014, 24.11.2014 biuro projektu będzie czynne w godzinach  od 9:00 do 16:30.